- - AFSKRIVNING VED KØB AF KUNST - -

AFSKRIVNINGSREGLER  FOR  VIRKSOMHEDER

Original kunst der hænges op eller stilles frem i en virksomheds lokaler kan afskrives med 25% om året på saldoværdien. 

Hvis købesummen er på 13.800 kr. eller mindre pr. værk, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år købet foretages.


Det er en forudsætning, at det drejer sig om førstegangskøb, dvs. kunst der ikke har været handlet før og f.eks. er købt direkte af kunstneren eller et Galleri, der har kunstværket i kommision. 

Disse afskrivningsregler gælder for alle mine billeder.